แจกแบบบ้านฟรี 120 แบบล่าสุด

(ใหม่) แจกแบบบ้านฟรี 120 แบบล่าสุด ค่าก่อสร้างเริ่มต้นเพียง 3 แสนบาท

คอนโด

วันนี้ Blog ตกแต่งสวนและคอนโด จะขอนำเสนอ แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชนระยะที่ 3 ให้ได้ชมกัน เผื่อจะมีใครที่สนใจนำไปใช้ตาม ก็ลองได้นะครับ

สืบเนื่องมาจาก โครงการแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 2 ของทางสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ที่ได้จัดทำแบบบ้านแจกฟรีจำนวน 100 แบบเพื่อให้บริการประชาชนที่ต้องการก่อสร้างบ้าน ทั้งแบบก่อสร้างใหม่ และก่อสร้างทดแทนบ้านหลังเดิมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างออกแบบบ้าน เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

ซึ่งในครั้งนี้ทางสำนักการโยธา กรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำโครงการต่อเนื่องเป็น โครงการแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชนระยะที่ 3

โดยได้เล็งเห็นปัญหาผู้สูงอายุ และผู้ทุพพลภาพที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้ออกแบบบ้านตามแนวคิดเพื่อคนทั้งมวล หรือ ( Universal Design ) จำนวน 20 แบบ และยังปรับปรุงแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 2 จำนวน 100 แบบ ให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดยได้จัดทำเป็นรูปเล่ม แผ่นพับ แบบจำลอง และโปรแกรมสนับสนุน (software) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สนใจ และสามารถตรวจสอบ หรือเลือกใช้รูปแบบบ้านได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ซึ่งโครงการแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชนระยะที่ 3 ได้จัดขึ้นตามนโยบายของ หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ที่เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และได้มุ่งสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัย มหานครแห่งความสุข และมหานครแห่งโอกาสสำหรับทุกคน โดยตระหนักถึงปัญหาของประชาชนที่ต้องการปลูกสร้างบ้านในราคาประหยัดเป็นหลัก

สำหรับรายละเอียดแบบบ้านยิ้มในระยะที่ 3 จะประกอบไปด้วย

 

 

1. แบบซื้อขายบ้านชั้นเดียว มีจำนวน 45 แบบ แบ่งเป็น แบบบ้านทั่วไป 30 แบบ และ สำหรับผู้สูงอายุ 15 แบบ
– ราคาก่อสร้างเริ่มต้นที่ 370,000 บาท

 

 

เป็นแบบซื้อขายบ้านสองชั้น มีจำนวน 64 แบบ แบ่งเป็นแบบบ้านทั่วไป 59 แบบ และ แบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุ 5 แบบ
– ราคาก่อสร้างเริ่มต้นที่ 600,000 บาท

 

 

3. แบบซื้อขายบ้านสามชั้น มีจำนวน 11 แบบ
– มีราคาก่อสร้างเริ่มต้นที่ 1,4 ล้านบาท

 

 

ซึ่งแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุ และ ผู้ทุพพลภาพเป็นบ้านชั้นเดียว จะมีราคาก่อสร้างเริ่มต้นที่ 600,000 บาท

 

 

ซึ่งแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุและทุพพลภาพแบบสองชั้น จะมีราคาก่อสร้างเริ่มต้นที่ 2,4 ล้านบาท

4. เป็นการปรับปรุงแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 2 ให้มีความสมบูรณ์ และ เป็นปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 100 แบบ

5. เป็นการออกแบบตามแนวคิดเพื่อคนทั้งมวล มีจำนวนทั้งสิ้น 20 แบบ

6. เป็นรวมแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชนระยะที่ 3 ทั้งหมดมีจำนวน 120 แบบ

7. โครงการขนาดหน้ากว้างที่ดินที่แคบที่สุดที่ก่อสร้างได้ 8.50 x 12.00 เมตร (ขนาดที่ดินประมาณ 25.50 ตารางวา หรือ 102 ตารางเมตร ใช้แบบบ้าน 001 กรมเขา มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 44 ตารางเมตร ค่าก่อสร้างโดยประมาณ 400,000 บาท)

8. ท่านสามารถเลือกชมแบบบ้านได้ที่ เว็บไซต์สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th/yota และติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และที่สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 นี้เป็นต้นไป

คำแนะนำในการขอรับแบบบ้าน

  • ท่านผู้ใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับแบบบ้านได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ๆ คุณพักอาศัยหรืออยู่ใกล้ทั้ง 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ
  • ในกรณีเป็นคนต่างจังหวัดสามารถขอแบบบ้านเพื่อนำไปปลูกสร้างในพื้นที่ต่างจังหวัดได้เช่นกัน
  • ในกรณีที่เข้าเว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/yota เพื่อเลือกแบบ เมื่อเลือกแบบได้แล้วต้องติดต่อขอแบบบ้านโดยตรงที่สำนักงานเขตอีกครั้ง
  • ย้ำ ฟรี ! เรื่องแบบบ้าน มีเพียงค่าถ่ายเอกสารที่จะใช้ถ่ายแบบบ้านนั้นๆ เท่านั้น
  • ในระยะเวลาขอแบบบ้านเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 นี้เป็นต้นไป โดยยังไม่มีกำหนดสิ้นสุดโครงการ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.bangkok.go.th
ขอบคุณภาพจาก http://www.bangkok.go.th/yota

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://home.sanook.com/6457/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.