ค่าส่วนกลางล่วงหน้า ของ คอนโด และ บ้านจัดสรร

ค่าส่วนกลางล่วงหน้า ของ คอนโด และ บ้านจัดสรร

เราได้ทำการซื้อขายบ้าน ทาวน์โฮม หรือ คอนโดมิเนียม แล้ว ผู้ซื้อบ้าน ทาวน์โฮม หรือคอนโดมิเนียม นั้นก็มีหน้าที่จะต้องชำระค่าส่วนกลาง

โดยเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่เจ้าของร่วมทุกคนต้องปฏิบัติ โดยที่จะคำนวณเก็บตามอัตราส่วนหรือเนื้อที่ ที่ได้ระบุในหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดเป็นตารางเมตร

และประเด็นที่เกี่ยวกับ ค่าส่วนกลาง ของผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร ก็มีปัญหาสารพัด และข้อขัดแย้งในเรื่องนี้ระหว่าง เจ้าของโครงการ กับ ผู้ซื้อ

ไม่ว่าจะเป็นลูกบ้านก็มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ หรือแม้กระทั่งการจัดตั้งฝ่าย นิติบุคคล ขึ้นมาบริหารหมู่บ้านแล้ว ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่เสมอ

ค่าส่วนกลางที่เก็บนั้นจะนำไปชำระ

 1. ค่าน้ำ
 2. ค่าไฟฟ้า
 3. ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
 4. ค่าทำความสะอาด
 5. ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย
 6. ค่ายามรักษาความปลอดภัย
 7. เงินเดือนพนักงาน
 8. การดูแลระบบการจ่ายน้ำ
 9. การดูแลระบบการจ่ายไฟ
 10. ค่าภาษีอากรต่างๆ

ซึ่งโดยปกติในวันโอนกรรมสิทธิ์ผู้ซื้อมักจะต้องชำระในส่วนของ ค่าส่วนกลางล่วงหน้า ซึ่งโดยทั่วไปกำหนดไว้ 1 – 2 ปี

โดยอัตราเท่าไหร่นั้นก็แล้วแต่โครงการจะกำหนด และนิติบุคคลอาคารชุดแต่ละแห่งจะมีมาตรการในการจัดเก็บค่าส่วนกลางไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดนั้นๆ

เงินจัดเก็บสำหรับค่าส่วนกลางนี่กฎหมายกำหนดให้สามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่าย ประเภทที่เป็น บริการสาธารณะ ได้

แต่ทั้งนี้ต้องเฉพาะในกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินได้เขียนรายละเอียดไว้ในแผนงาน โครงการ และวิธีการจัดสรรว่าจะเรียกเก็บค่าบริการสาธารณะจากผู้ซื้อที่ดินจัดสรร

ตามอัตราที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการ ยื่นคำขอจัดสรรเท่านั้น

และสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการนำเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางนี้ไปใช้จ่ายไม่ถูกประเภท

ดังนั้นในฐานะของผู้พักอาศัยที่มีหน้าที่จ่ายค่าส่วนกลาง จึงควรรู้ว่าเงินค่าส่วนกลางที่เก็บล่วงหน้าไปนั้นนำไปใช้จ่ายในทางที่ถูกต้องหรือไม่

และมีบริการอะไรบ้างที่สามารถเรียกเก็บได้หรือไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของเราเองด้วย

ดูค่าส่วนกลางที่สามารถเรียกเก็บได้ :

เรียกได้ว่าเป็นบริการสาธารณะ ซึ่งก็หมายความว่าคือ การให้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการจัดสรรที่ดิน ที่กำหนดไว้ในโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามมาตรา 23(4) ประกอบไปด้วย

 • ค่าไฟฟ้าหรือแสงสว่างส่วนกลาง
 • ค่าบริหารจัดการหมู่บ้าน
 • ค่าพนักงานหมู่บ้าน
 • ค่าจัดเก็บขยะ
 • ค่าพนักงานรักษาความปลอดภัย
 • ค่าพนักงานรักษาความสะอาด

ดูค่าส่วนกลางที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ :

ค่าบริการในส่วนของสาธารณูปโภค ซึ่งประกอบด้วย

 • ค่าซ่อมแซมถนน
 • ค่าดูแลรักษาสวนหย่อม
 • ค่าน้ำประปาส่วนกลาง
 • ค่าลอกท่อระบายน้ำส่วนกลาง

แต่ว่า การที่เราไม่ชำระค่าส่วนกลาง นั้นก็มีผลเสียมากมายต่อผู้ที่เป็นเจ้าของร่วมทุกคน ทางที่ดีท่านควรชำระตามกำหนดไปเถอะครับ

และก็ร่วมกันบริหารจัดการหรือตรวจสอบบัญชีจะเป็นการดีกว่า เพราะการเก็บค่าส่วนกลางของนิติบุคคลเก็บไปก็เพื่อประโยชน์ในการดูแลใช้จ่าย

ซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์ส่วนกลางให้สามารถใช้งานได้นานๆ และเพื่อทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในที่อยู่อาศัยของเราเอง

ที่มา: Aseanliving

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.